Med Combi 3000, som kommer i salg i november, lanserer vi et nytt system av øremerker for alle dyreslag. Combi 3000-merkene er enda sterkere og lettere å sette i øret, og de har kvaliteter som gir bedre dyrevelferd.

Foto: Storfe med Combi 3000
I Combi 3000-merket er det gjort forsterkninger i øvre del av merket, både i hull- og tappdelen.

Sikkert og holdbart

Vi har gjort forsterkninger i øvre del av øremerket, både i hulldelen og tappdelen. Bedre design og materialflyt i overgangen mellom merkeplata og stammen gir et sterkere øremerke.

Foto: Forsterkning tappdel og hulldel Combi 3000

Utsettes for mindre belastning

Fri rotasjon mellom hulldel og tappdel reduserer risikoen for irritasjon og infeksjon. I tillegg fører fri rotasjon til at merket, og spesielt tappdelen, utsettes for mindre belastning. Det bedrer merkets sitteevne.

Foto: Combi 3000 øremerker, fri rotasjon mellom hulldel og tappdel

Enkel påsetting

Det kreves mindre kraft når Combi 3000 skal settes i øret. Du vil også høre et tydelig klikk ved påsetting når merket er satt i riktig. På den måten kan du være helt trygg på at merkedelene er satt i lås. For påsetting bruker du Combi Junior eller Combi Senior tang.

NB: Sjekk at du bruker riktig nål til tanga di. Riktig nål er nødvendig for korrekt påsetting av Combi 3000-merkene.

Svart nål til Combi Junior-tang
Foto: Nål til Combi SEnior
Svart nål til Combi Senior-tang

Dyrevennlig

Alle tappdelene har fått 2 mm lengre stamme (denne endringen gjorde vi allerede i 2017). Dette gir mer luft til øret, noe som er en fordel når sårhullet i øret skal gro. Med fri rotasjon mellom hulldel og tappdel løsner hår og skinn i sårkanten lettere, og gjennom åpen «kopp» i toppen av hulldelen tilføres det luft til såret. Sårflata gror raskt, risikoen for irritasjon og infeksjon reduseres og merkets sitteevne forbedres.

Foto: Flere lam med Combi 3000
Den grå «koppen» i hulldelen av det ikke-elektroniske merket viser at merket er en del av Combi 3000-serien.

Lettere å lese storfemerket

Hulldelen til øremerket Combi 3000 for storfe er blitt 8 mm høyere, og preginga er dermed flyttet noe ned. Slik blir det lettere å se både produsent- og individnummer når dyrets øre er hårete.

Foto: Combi 3000 Stor for storfe
Combi 3000 Stor for storfe. Hulldelen av storfemerket er høyere enn før, slik at produsent- og individnummer flyttes ned og blir lettere å lese, også når dyret har hårete ører.

Unikt låsesystem

Både Combi 3000 ikke-elektroniske merker og CombiE elektroniske merker har en spesielt sterk lås. Det unike låseprinsippet er patentert og gjør gjenbruk av merket umulig. Verken låsen eller andre deler merket  inneholder metalldeler. Hele øremerket kan derfor resirkuleres. (Patent nr. 304771)

Foto: To lam med Combi 3000
Foto: Elin Grue

Varer hele dyrets levetid

Combi 3000 og CombiE lages i myk og fleksibel spesialplast. Merkene tåler store temperatursvingninger, sollys og ekstrem slitasje både i fjøs og på beite. Materiale og form sikrer at merkene sitter best mulig. Tall og bokstaver brennes ned i plastmerket med laser, tydelig og godt lesbart gjennom hele dyrets levetid.

Utviklet og produsert i Norge

Combi 3000 og CombiE utvikles og produseres av OS ID. Merkene er godkjente for offisiell merking i Norge og mange andre land, og Combi er et av Europas mest brukte merkesystem for husdyr. For produsenter, slakterier og rådgivningstjeneste er Combi-merkene et kvalitetsbegrep.

Størrelser på Combi 3000 og Combi E

Illustrasjon: Størrelser øremerker Combi 3000 og Combi E

about marie