– Dette lederskiftet er resultat av en planlagt, god og langsiktig prosess. Timinga for skiftet er riktig, og når jeg nå gir roret til Torgeir, er jeg fullstendig trygg på at han er den rette for oppgaven, sier Wenche Wikan Ligård.

Torgeir Svae ble ansatt som finanssjef i OS ID for halvannet år siden. Nå er tida altså inne for enda større oppgaver. Det er den nye daglig lederen mer enn klar for.

– OS ID er inne i en spennende fase der vi skal utvikle oss og vokse, og jeg ser fram til å bringe OS ID videre sammen med alle de dyktige medarbeiderne våre. Dette er en oppgave jeg er svært motivert for å gå løs på.

Riktig person på riktig plass til riktig tid

Ifølge Wenche Wikan Ligård tilfører Torgeir Svae OS ID riktig erfaring og kompetanse til riktig tid, nå som bedriften går inn i nye forretningsområder. Foto: Morten Haugseggen

Wenche Wikan Ligård påpeker at Torgeir Svae bringer med seg bred forretningserfaring og -forståelse og har lang erfaring fra internasjonal business.

– Som sivilingeniør har han også et godt digitalt og teknologisk fundament. Teknologiforståelsen hans, kombinert med en utmerket kommersiell sans, er utslagsgivende kompetanse for OS ID i tida framover, forteller hun.

Ligård inn i ledelsen av morselskapet

Det er ikke bare den nye daglige lederen i OS ID som nå bretter opp ermene for nye oppgaver. Det gjør også Wenche Wikan Ligård. Hun blir ny styreleder i OS ID og tar samtidig et steg opp i ledelsen av OS IDs morselskap, Antelliq, som er verdens ledende selskap innen identifikasjon og aktivitetsmåling av husdyr, kjæledyr og fisk.

– Jeg er nå ansvarlig for morselskapets virksomhet, kommersielt og operativt, i de nordiske landene og i Tyskland, Østerrike og Sveits. Dette kjennes som et veldig naturlig og riktig steg for meg, der jeg kan bruke min erfaring som daglig leder av OS ID og samtidig få nye utfordringer i et globalt ledende selskap. Basen min vil likevel fortsatt være her i OS ID, og det er jo et godt eksempel på at Røros-regionen og Nord-Østerdalen er et ypperlig utgangspunkt for å arbeide internasjonalt.

Gir OS ID nye muligheter

Både avtroppende og påtroppende OS ID-leder understreker at de med lederskiftet ser opp og fram, på egne og bedriftens vegne

– OS ID er på vei framover. Vi har satt oss ambisiøse mål, og vi har en solid vekststrategi som skal bringe oss fram mot disse måla. Tida er inne for å ta et steg opp, og dette steget byr på nye muligheter både for oss to og for OS ID som virksomhet, avslutter Wenche Wikan Ligård og Torgeir Svae.

Fakta om OS ID-gruppen
  • OS IDs produkter og løsninger gir kundene tilgang til den ypperste teknologien i verden innen livestock intelligence. Produktene sikrer identiteten til husdyr og legger grunnlaget for innhenting av handlingsbare data om dyrets helse, velferd og produktivitet. Dataene gir husdyreieren oversikt og innsikt, slik at drifta kan effektiviseres og forbedres.
  • Bedriftens hjemmemarked er Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. OS ID har i tillegg ansvar for både datterselskaper og distributører i flere land utenfor Norden, blant annet Storbritannia, Italia og Australia.
  • Bedriftens øremerker utvikles og produseres på Os
  • Nærmere 70 % av alt som produseres på Os går til eksport
  • 40 medarbeidere på Os; til sammen 60 i Norden
  • Omsetning i 2018: 230 millioner kroner

about marie