En slik optimist er heldigvis Os-bonden Knut Simensen (30). For tre år siden tok han over familiegården Storgjelten, bygde på sauefjøset og utvida besetninga fra 30 til 130 vinterfôra dyr. Nå har han også gått ned litt i stillinga si som snekker for å ha mer tid til dyra og gården.

– Jeg har alltid hatt lyst til å drive gården videre gården, forteller Knut. – Og da det viste seg at den eldre broren min ikke ønska å ta over, åpna muligheten seg for meg.

Knut Simensen

Litt flinkere for hver dag

For Knut var det klart at fjøset og besetninga måtte utvides. Og med så pass mange flere dyr på kort tid, har læringskurven vært bratt.

– Det er mange ting jeg fortsatt tester ut og føler meg fram på. Slik vil det for så vidt antakelig bestandig være, for du kan jo alltid bli flinkere i dette yrket, og alltid drive smartere. Men jeg ser at det å ha gode system rundt drifta, gjør det enklere å ta gode valg.

Oversikt på tavla i sauefjøset

Bruk av Fokus merkeplate på søyene, som Knut begynte med i fjor sommer, var et slikt forsøk.

– Dette er tydelig beitemerking som gjør det lett å se hvilke søyer som tar «avstikkere» ute på beite. Jeg registrerer hvilke søyer som er av det mindre pålitelige slaget, og når det er tid for nytt påsett, kan det hende at disse velges bort.

Å finne ut hvilke faktorer som er årsaker til dødfødsler, er et annet «forskningsprosjekt» for Knut.

– I vår synes jeg at jeg har hatt for mange døde lam. Det vil jeg så klart prøve å unngå til neste sesong, så her må jeg nok analysere tall og fakta etter hvert. Så langt vet jeg ikke hva dødfødslene skyldes.

Det rette verktøyet

Med 80 % stilling som snekker ved siden av, er Knut nødt til å bruke tida i fjøset effektivt. Et verktøy han trekker fram som særlig hjelpsomt i så måte, er den håndholdte leseren HHR 3000 Pro.

Knut Simensen bruker den håndholdte leseren HHR 3000 Pro

– Den bruker jeg så godt som hele tida, og ikke bare til merking og veiing. Med leseren trenger vi ikke lenger vaske av merkene for å registrere hvilke dyr som gjør hva. Og etter at jeg kjøpte lang antenne til leseren, går registreringa enda fortere. Da trenger jeg ikke en gang gå helt bort til sauen for å lese av merket. Sammen med den nye app-en til Sauekontrollen, gjør leseren det veldig lett for meg å legge inn nødvendige data mens jeg er i fjøset. På den måten slipper jeg å notere ned på papir, ta med papirene inn og legge inn informasjonen via pc-en, noe jeg synes er adskillig mer tungvint.

Lam

System og orden

Når vi besøker Storgjelten, er lammemerkinga i full gang. Far og tidligere driver Per Simensen trår til under lamminga med iver og erfaring. Og det er tydelig at far og sønn har merka sau sammen i flere år, for systemet er på plass. Knut setter merker i tanga og taster inn merkenummer og vekt i Sauekontrollens app på iPaden, mens Per veier lammet og setter i merkene. Noteringslista bruker de som kladd og kontroll. På denne måten går merkinga fort og effektivt.

For enkelhets skyld benytter Knut to Combi-tenger til merkene. Den ene tanga bruker han til det visuelle øremerket, den andre til det elektroniske merket. Den svarte plastbiten nederst i Combi Junior- og Combi senior-tanga må nemlig ut når det elektroniske merket skal settes i, og inn igjen når det visuelle merket skal settes i. Ved å bruke to tenger, den ene med plastdel og den andre uten, slipper Knut å ta ut og sette inn delen etter hver merking av et øre.

HHR 3000 Pro, noteringsliste og merketang

Et valg som gir mening

Knut Simensen innrømmer gjerne at det livet han har valgt, ikke gir rom for særlig mange timer sofaen. Men han er glad for valget han har tatt og ser lyst på framtida.

– Jeg er sjette generasjon i min familie på denne gården. Det gir mening å føre videre arbeidet slekta har lagt ned her. Å produsere mat er vel også noe av det mer meningsfylte du kan gjøre.

Knut og Per Simensen

 

 

about marie