Riktig påsetting av øremerkene er skånsomt for kalven og gir mindre risiko for irritasjon og infeksjoner. Når merkene settes korrekt i øret, sitter de også bedre. I filmen kombineres i det ene øret det elektroniske merket Combi E30® hulldel med Combi 2000® Stor tappdel; i det andre øret brukes både hulldel og tappdel av Combi 2000® Stor. Denne kombinasjonen er godkjent som offisiell øremerking av storfe i Norge.

Takk til Aina Eggen for godt samarbeid om øremerking og filming!

Slik merker du storfe elektronisk
Aina Eggen, Os-bonde og god samarbeidspartner

about marie