Når du skal sette i det elektroniske storfemerket Combi E30® Flagg, gjør du det på omtrent samme måte som når du setter i et vanlig visuelt merke. Denne filmen viser deg det viktigste du bør vite.

Plasser merket riktig i tanga

En viktig forskjell er det likevel, noe vi også understreker i filmen: Du må plassere den elektroniske merkedelen på en spesiell måte i påsettingstanga. Hvis merket settes feil i tanga, vil det ikke sitte godt nok fast i øret, og da er det større fare for at dyret kan miste merket.

Bruk gjerne to tenger

Vi anbefaler å gjøre som Os-gardbruker Aina Eggen gjør på filmen – benytt påsettingstanga Combi Junior til både det elektroniske og det visuelle øremerket. Når du skal sette i det elektroniske merket, skal plastbiten i nederdelen av tanga ut, mens den skal stå i tanga når du skal sette i det visuelle merket. Derfor kan det være lurt å bruke to tenger, én med plastdel, og én uten, så slipper du å ta biten inn og ut av tanga mellom hvert merke.

Vil du vite mer?

Filmen nedenfor går enda grundigere til verks, og viser deg både hvordan stormerkene dine blir levert og hvordan du skal sette dem på.

Og er det mer du lurer på om øremerking av storfe, så ringer du til kundesenteret vårt (tlf. 62 49 77 00), der du får god og kyndig hjelp!

Vi gjør øremerkinga enklere for deg

 

about marie