Uten å være redde for å bruke for store ord, kan vi – med erfaring fra øremerking i mange land og på flere kontinenter – med hånda på hjertet si at det samarbeidet som er etablert mellom norske husdyrprodusenter, meierier, slakterier, myndigheter og OS ID som øremerkeprodusent, er enestående i verdensmålestokk.

Dette gode samarbeidet har blant annet ført til at vi er blant de ledende landa i verden innen sikker og effektiv merking av både småfe og storfe, og det fører i sin tur til at vi er langt framme når det gjelder sporing og dokumentasjon gjennom hele verdikjeden, fra fødsel til slakt og helt fram til matbordet i de tusen hjem.

Godt samarbeid = rabatt på øremerker

Sammen har OS ID, slakteriene og meieriene også klart å etablere effektive og sikre rutiner for bestilling og levering av offisielle øremerker. Dette har resultert i leveringsavtaler som gir produsentene fordeler, blant annet i form av rabatt fra OS ID på øremerker.

Sauemerketilbud fra slakteriet ditt og OS ID

Sauemerketilbudet, som nå er sendt ut til Nortura-medlemmer og produsenter tilknyttet KLF-slakteriene, er et felles tilbud fra slakteriet ditt og OS ID. Når du benytter deg av tilbudet, får du rabatt både på offisielle merker til lam, tenger, nåler og merkepenner.

Samarbeid som gir produsentene fordeler

Slik får du rabatt

For å få rabatt fra OS ID, bestiller du merker på www.osid.no, eller fyller ut skjemaet du har fått i posten og sender det tilbake til oss. Har du fått tilbudet på e-post, må du bestille på nett. Og uansett om du bestiller på nett eller på papirskjemaet, må du bestille innen angitt frist for å få rabatt.

Bestill tidlig

Det lønner seg å bestille øremerker tidlig, for bestiller du tidlig, oppnår du ikke bare god rabatt. Du står også lenger fram i køen når merkene sendes ut.

Samme rabatt på tilleggsbestilling

Skulle det vise seg utover vinteren og våren at du trenger flere lammemerker enn du har bestilt, er det greit å vite at du til og med 30. juni får samme rabatt på tilleggsbestilling som på hovedbestillinga di.

Øremerkene mottar du i god tid før lamming – bare husk å oppgi dato for lamming ved bestilling!

Samarbeid som gir produsentene fordeler

Slakterienes bidrag

For slakteriene gir bruk av elektroniske øremerker en mer rasjonell registrering og håndtering av dyra. Datafangsten gjøres effektivt, kvaliteten på dataene sikres og sporing av kjøtt blir enklene. Samtidig blir det også enklere å samle og sende riktig informasjon til avregning. De slakteriene som OS ID har avtale med, gir derfor støtte eller pristillegg for dyr som leveres til slakt med elektronisk øremerke.

Med bidrag fra slakteriet og rabatt fra OS ID får du som produsent dermed en gunstig pris på øremerkene du bestiller gjennom dette tilbudet.

Norturas krav om merking før levering til slakt, og pristillegget de gir for elektronisk merking, kan du lese mer om på OS IDs nettsider, på Norturas medlemssider, og i sauemerketilbudet du har fått.

KLF-slakterienes krav om merking før levering til slakt, og deres støtte til elektroniske merker, kan du lese mer om på OS IDs nettsider og i sauemerketilbudet du har fått.

Slik bestiller du øremerker for sau på www.osid.no

Storparten av landets sauebønder fortrekker å bestille øremerkene sine på www.osid.no. Men ettersom dette er noe de fleste av dere gjør bare en eller to ganger i året, kan det kanskje være greit med en liten påminner om hvordan det gjøres?

Når du har bestilt, kan du spore merkene dine – fra bestilling og produksjon til levering hjem til deg.

Gunstige avtalepriser også for mjølkeprodusenter og produsenter av kjøttfe og gris

Også mjølkeprodusenter og produsenter av kjøttfe og gris nyter godt av OS IDs leveringsavtaler med slakteriene og meieriene. Mer om dette kan du lese på nettsidene til OS ID.

Samarbeid som gir produsentene fordeler

Samarbeid som gir produsentene fordeler

about marie