Joda, et øremerke er en dings laga av plast. Men til å være en ganske uanselig plastsak, spiller øremerket en svært viktig rolle.

Uten øremerke, ingen verdi

La oss begynne med begynnelsen, for 13.000 år siden. Da starta, etter det vi vet, mennesker i Midt-Østen å holde husdyr. Først sau, og med tida kom gris, geit og storfe til. Etter hvert som husdyra ble flere, oppsto også behovet for å gjenkjenne og skille dem.

Merking av fe har vært vanlig i flere tusen år, blant annet i form av snitt i øret, brennmerking og annen varig merking. 5000 år gamle egyptiske gravmalerier viser okser merket med hieroglyfer. At husdyrmerking har vært viktig, forstår vi ut fra at merkinga i enkelte kulturer har vært utført svært kunstferdig.

Et husdyr uten merke har i prinsippet ingen verdi. Uten øremerke får ikke bonden oppgjør for slaktet, og kjøttet må destrueres.

Øremerkede husdyr er derimot verdier. Levende verdier. Ikke bare er de bondens produksjonsmiddel; de betyr også næring, vekst og liv for husdyreieren, samfunnet og de som spiser maten.

Verdien av et øremerke

Siden 1936 har vi i OS ID bidratt til å sørge for sikker identifikasjon av husdyr. Dette er et ansvar som forplikter, fordi øremerket er dyrets identitetsbærer for eier, meierier, slakterier, rådgivningstjenester, veterinærer og myndigheter. Merkets eierkode og dyrets individnummer inngår i all dataflyt mellom disse aktørene.

Globalt samarbeid fører til bedre merkeløsninger – for alle

oremerke_3_OSID

Over halvparten av øremerkene vi lager her på Os, selges i utlandet, og vi er til stede i over 20 land. Hvert land har sine forskrifter for øremerking av husdyr, og reglene for merking og matsikkerhet er mange og strenge – heldigvis. Vi må forholde oss til alle disse bestemmelsene og tilpasse oss hvert lands krav. Disse internasjonale impulsene styrker oss, slik at vi kan utvikle enda bedre merkesystemer for alle kundene våre.

Fordi vi ikke bare er en produsent, men også en produktutvikler og selger, har vi en tett og god dialog med både husdyreiere, slakterier og andre i produksjonskjeden om deres erfaringer med husdyrmerking. Vi lytter og fanger opp ønsker og behov. Innspillene tar vi med oss inn i produktutviklinga, som for oss er en kontinuerlig prosess.

Merker levende verdier

Så neste gang du setter et øremerke i kalven, lammet, grisungen eller kjeet ditt, kan du skjenke det beskjedne, lille øremerket en vennlig tanke. For det bidrar til å gi dyret ditt dets rette verdi.

about marie