For å si det først som sist: Det finnes ikke noe regelverk for hvilket merke som skal hvor, og dermed ingen fasit – og heller ikke noe riktig og feil øre. Men en anbefaling, det får du her.

Anbefaling for småfe: Det elektroniske merket i dyrets venstre øre

Som sagt er det ikke nedfelt i regelverket hvilket merke som skal i hvilket øre. Vi anbefaler likevel å plassere det elektroniske merket (RFID-merket) i det venstre øret, fordi dette forenkler avlesinga av øremerkene hos slakteriene.

Det er ikke et krav i forskriften om dette, så man er ikke pålagt å følge anbefalingen, men for enkelthets skyld er det altså lurt å velge det venstre øret.

Foto: RFID-merket i venstre øre på småfe

Vi vet imidlertid at flere småfebønder foretrekker å ha sitt eget system for påsetting av RFID-merket, for eksempel etter dyrets kjønn.

Nedenfor finner du en film som viser hvordan du merker småfe godt og riktig. NB: Bonden i denne filmen er en av dem som veksler mellom å sette det elektroniske merket i det høyre og venstre øret, alt etter lammets kjønn. Derfor får lammet i filmen RFID-merket sitt i det høyre øret, sjøl om den generelle anbefalinga vår er det venstre.

Anbefaling for storfe: Det elektroniske merket i dyrets venstre øre

Bransjen har gått sammen om en felles anbefaling om påsetting av det elektroniske storfemerket (RFID-merket) i venstre øre, fordi dette forenkler den elektroniske avlesinga av merket både hos bonden og på slakteriet.

Foto: RFID-merket i venstre øre på storfe

Det er ikke et krav i forskriften om plassering i venstre øre, så man er ikke pålagt å følge anbefalingen. Imidlertid kan håndtering av storfe som har merket plassert i «feil» øre i verste fall føre til farlige situasjoner. Det skaper også problemer for eksempelvis kjøpere av livdyr som har kraftfôrautomat som leser av det venstre øremerket.

Nedenfor finner du to filmer som viser hvordan du merker storfe godt og riktig. Den første viser påsetting kun av det elektroniske øremerket, mens den andre viser hvordan både det elektroniske og det visuelle øremerket skal settes på.

Regelverk for øremerking

 

Regelverk for øremerking av småfe

Vil du vite mer om regelverket for øremerking av småfe, finner du en kort innføring her.

Regelverk for øremerking av storfe

Vil du vite mer om regelverket for øremerking av storfe, finner du en kort innføring her.

Ny dyreeier?

Er du ny som eier av produksjonsdyr? Her finner du en steg-for-steg-guide til hvordan du starter opp med øremerking, laget i samarbeid med Mattilsynet.

Foto og link: Kom i gang med øremerking

about marie