Knut Simensen (31) tok over familiegården Storgjelten på Os for fire år siden. Siden den tid har han bygd på sauefjøset og utvida besetninga fra 30 til 145 vinterfôra dyr. Med jobb som snekker ved siden av, er Knut nødt til å bruke tida i fjøset godt. I filmen nedenfor ser du hvordan han organiserer øremerking av lam, slik at flyten og effektiviteten skal bli best mulig.

Systemet i orden

Far og tidligere driver Per Simensen trår til under merkinga med iver og erfaring. Og det er tydelig at far og sønn har merka lam sammen mange ganger før, for et godt system er på plass – og det samme er smilet.

Knut setter øremerkene i tanga og legger inn individnummer og vekt i Sauekontrollens app på iPaden, mens Per veier lammet og setter på merkene.

Tips til effektiv øremerking av lam
Per Simensen veier lammet og setter på øremerkene; sønnen Knut legger inn opplysninger i Sauekontrollen og gjør klar øremerker til neste lam.
Tips til effektiv øremerking av lam
Noteringslista bruker Knut Simensen som kladd og kontroll.

 

Tips til effektiv øremerking av lam
Per (t.v.) og Knut Simensen – og et av mange nymerka lam på gården Storgjelten på Os.

about marie