Det var bondesønnen Karstein Horten som la grunnlaget for OS ID da han i 1936 hamret ut sine første øremerker av håndtak fra melkespann. Produktet viste seg å være like enkelt som genialt. Det første året ble det solgt noen hundre øremerker til bøndene i nabolaget; i dag selger vi flere titalls millioner merker til husdyreiere i mange land.

På lag med norske bønder
Karstein Horten

Norge rundt med øremerker i bilen

Helt siden oppstarten har vi hatt tett kontakt med norske husdyreiere. Karstein Horten kjørte nær sagt landet rundt med bilen sin fullasta av øremerker og annet nyttig utstyr som han solgte direkte til bøndene ute på gårdene. Samtidig fikk han med seg nyttige innspill til videre produktutvikling, som alltid har vært en kontinuerlig prosess hos oss.

Den tette kontakten med kundene våre ble ikke mindre viktig for andre generasjon i bedriften, Egil og Karin Wikan, da de for alvor gjorde storindustri av øremerkeproduksjonen.

Møtene ansikt til ansikt

Vi vil, og må, være der husdyreierne er, og derfor har OS ID i alle år deltatt på dyresjå, kåringer, utstillinger og messer rundt om i landet.

Nå, når det er blitt færre av disse arrangementene, og mye av kontakten vår med norske husdyreiere foregår på telefon og sosiale medier, er disse møtene ansikt til ansikt blitt enda viktigere for oss.

På lag med norske bønder

Vi er alltid stede på større messer som Agroteknikk, Agrisjå, Storfe og Lam, og det hender seg også at vi deltar på andre og mindre utstillinger og arrangement. Sauesanking, kåringssjå og reinsmerking sammen med kunder har vi også vært med på flere ganger. Samtidig setter vi stor pris på å bli invitert ut til lokallag rundt omkring i landet, slik at vi kan møtes og utveksle erfaringer omkring husdyrmerking. Vi tar også svært gjerne imot besøk her hos oss.

På lag med norske bønder
På reinsmerking sammen med Eva Nordfjell (t.h.) og de andre andelshaverne i Gåebrien sijte (Riast-Hylling reinbeitedistrikt)
På lag med norske bønder
Trivsel på kåringssjå på Os!

Lytter og lærer

På akkurat samme måte som Karstein Horten og Egil og Karin Wikan gjorde det, tar vi fortsatt med oss tilbakemeldingene inn i utviklingen av nye produkter for framtidas identifikasjon av husdyr. Fordi vi sjøl tar hånd om både produktutvikling, produksjon og salg, er veien fra idé til løsning kort.

På lag med norske bønder
Aina Eggen, humørfylt Os-bonde og god samarbeidspartner av oss

Så del svært gjerne behov, erfaringer og produktros og -ris med oss; vi lytter og lærer av hver eneste samtale vi har med kundene våre. Det er nettopp dette gode samarbeidet som gjør at vi kan utvikle enda bedre merkesystemer!

PS: Møt oss på Agroteknikk!

Vi tar sjølsagt turen til Agroteknikk denne uka. Møt oss på stand A01-06 for en trivelig og nyttig prat om merking av husdyr!

about marie