Lam skal merkes med ett ikke-elektronisk og ett elektronisk øremerke i løpet av 30 dager etter fødselen. Disse øremerkene kalles opprinnelsesmerker.

Filmen nedenfor viser korrekt øremerking med det elektroniske merket Combi E23 og det ikke-elektroniske Combi Mini. Riktig påsetting av øremerkene er skånsomt for lammet og gir mindre risiko for irritasjon og infeksjoner. Når merket settes riktig i øret, sitter det også bedre.

Bruk samme tang til både elektroniske og ikke-elektroniske merker

Nå kan du bruke samme tang til både Combi 3000 ikke-elektroniske øremerker og CombiE elektroniske øremerker. Lettvint, ikke sant? Bare husk å ut plastinnsatsen i underkjeven på tanga Combi Junior når du skal sette i begge typer øremerker. (Det samme gjelder hvis du bruker tanga Combi Senior.)

Foto: Ut med plastdel i Combi Junior og Combi Senior ved påsetting av Combi øremerker

Sterkere øremerke som sitter bedre

Høsten 2018 lanserte vi Combi 3000, et nytt system av øremerker. Combi 3000-merkene er enda sterkere og lettere å sette i øret, og de har kvaliteter som gir bedre dyrevelferd. Lammemerkene du skal bruke i vår er av den nye typen, og du ser at 3000-merkene har grå «kopp» i toppen av den ikke-elektroniske merkedelen.

Her leser du mer om Combi 3000-merkene.

Foto: Slik merker du lam effektivt og sikkert
Foto: Guro Hansen

Elektronisk merke i venstre eller høyre øre?

Merkeforskriften sier ingenting om hvilket øre det elektroniske merket skal plasseres i. Mange foretrekker imidlertid det venstre øret, ettersom en del fjøs- og slakteriautomater er innstilt på avlesing av RFID i venstre øre.

Riktig øremerking – en stor fordel også for slakteriet

I denne bloggposten gir Nortura flere gode tips om øremerking. Med riktig øremerking bruker slakteriet ditt mindre tid, du får avregninga tidlig, slaktekapasiteten øker og data overføres raskt til Sauekontrollen, Animalia og andre brukere av slaktedata. Kort sagt: Riktig merking er vinn-vinn!

Foto: Slik merker du lam effektivt og sikkert

about marie