Lam skal merkes med ett visuelt og ett elektronisk øremerke i løpet av 30 dager etter fødselen. Disse øremerkene kalles opprinnelsesmerker.

Filmen nedenfor viser korrekt øremerking med merkene Combi E23® og Combi 2000® Mini. Riktig påsetting av øremerkene er skånsomt for lammet og gir mindre risiko for irritasjon og infeksjoner. Når merket settes riktig i øret, sitter det også bedre.

Elektronisk merke i venstre eller høyre øre?

Merkeforskriften sier ingenting om hvilket øre det elektroniske merket skal plasseres i. Mange foretrekker imidlertid det venstre øret, ettersom en del fjøs- og slakteriautomater er innstilt på avlesing av RFID i venstre øre.

Øremerking av lam - slik gjør du det

Sterkere øremerke som sitter bedre

Har du forresten fått med deg at alle tappdelene i Combi 2000®-serien nå har fått 2 mm lengre stamme? En lengre stamme gir mer luft til øret, noe som er en fordel når sårhullet i øret skal gro etter merking. Risikoen for hudirritasjon reduseres, og samtidig forbedres merkets sitteevne. Det er også gjort forsterkninger i selve tappdelen. Bedre materialflyt i overgangen mellom merkeplata og stammen gir et sterkere øremerke, slik at det er mindre fare for at merket knekker.

Slik gjør Knut det

Vi har besøkt Os-bonden Knut Simensen, og i denne bloggposten kan du både se en liten film og lese mer om rutinene hans under lammemerkinga.

Lammemerking
– Jeg ser at det å ha gode system rundt drifta, gjør det enklere å ta gode valg, sier sauebonde og snekker Knut Simensen fra Os.

about marie