Elektroniske storfemerker har vært på markedet i Norge siden 2010. De siste åra har OS ID testet bruken av det elektroniske storfemerket Combi E30® i fjøs med mjølke- og fôringsautomater, hovedsakelig fra DeLaval. Erfaringene fra testene er gode, og informasjonen som ligger i øremerkene utnyttes godt av teknologien i maskinene.

Elektronisk merking av storfe

Effektivt og sikkert

De viktigste fordelene ved elektronisk øremerking er at kvaliteten på data sikres og risikoen for feil blir mindre, samtidig som storfeeieren sparer mye tid på å slippe å lese av og registrere dyrenummer manuelt. I tillegg koster et elektronisk øremerke bare en brøkdel av det en vanlig halstransponder koster. Full effekt av de elektroniske øremerkene får du når merkene brukes i et system med avleser, pc-software og infrastruktur for dataflyt, som automater og roboter. Slik blir den elektroniske datainnsamlinga og -behandlinga svært effektiv.

– Veldig lettvint

Et slikt system har Aina Eggen og Bernt Olav Langbekkhei fra Os investert i. Gården deres har 50 mjølkekyr, og det elektroniske merket brukes både i mjølkeautomaten og i fôringsautomaten.

Elektronisk merking av storfe

– Dette er veldig lettvint og fungerer bra, forteller Aina Eggen.– Vi merker kukalvene rett etter fødselen, med et elektronisk merke i det ene øret og et vanlig, visuelt merke i det andre. Vi setter stor pris på å slippe å bruke en stor, tung transponder på hvert dyr.

I mjølkerobotens display kan Jørgen Langbekkhei, bonde in spe, se blant annet individnummer og mjølkemengde mens arbeidet pågår.

Elektronisk merking av storfe


Opplysningene lagres automatisk på datamaskinen inne på fjøskontoret, slik at data og ferdige lister kan hentes ut av Bernt Olav Langbekkhei.

Elektronisk merking av storfe

Tida er moden

Med elektroniske øremerker blir også slakteprosessen mer effektiv. Slakteriene kan raskere og sikrere identifisere dyret når det kommer inn på slakteriet og på slaktelinja. Samtidig blir registrering av informasjon om dyret og slakteskrotten sikrere, og det blir enklere å sende riktig informasjon til avregning.

Alt ligger med andre ord godt til rette for at enda flere norske bønder skal ta elektronisk storfemerking i bruk. Elektronisk øremerking forenkler og sikrer prosessene gjennom hele verdikjeden, noe som er svært gunstig for alle leddene i verdikjeden. For det handler tross alt om verdens viktigste vare, nemlig maten vi spiser.

about marie