OS IDs produkter sikrer identiteten til husdyr og legger grunnlaget for innhenting av handlingsbare data om dyrets helse, velferd og produktivitet. Dataene gir husdyreieren oversikt og innsikt, slik at drifta kan effektiviseres og forbedres. Hjemmemarkedet vårt er Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. I tillegg har vi ansvar for både datterselskaper og distributører i flere land utenfor Norden, blant annet Storbritannia, Italia og Australia. Rundt 70 % av alt som produseres på Os går til eksport. På Os er vi 40 medarbeidere; i Norden til sammen 60. Vi er en del av det ledende selskapet i verden innen identifikasjon og monitoring av husdyr, noe som gir kundene våre tilgang til den ypperste teknologien i verden på dette området.

Som vår økonomisjef får du dyktige kolleger som vil gjøre det lettere for bonden å ta lønnsomme grep for bærekraftig produksjon av verdens viktigste vare – maten vi spiser.

Sentrale oppgaver:

 • Føre regnskap og følge opp økonomifunksjonen i vår virksomhet i Norge
 • Videreutvikle strukturer for konsernrapporteringa vår i Norden
 • Videreutvikle prosesser og rutiner innen økonomirapportering og -oppfølging
 • Utarbeide økonomiske mål og strategier, investeringsplaner, budsjetter, kalkyler og regnskap for de nordiske enhetene våre
 • Ansvar for lønnsfunksjonen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Bachelorgrad eller høyere i økonomi, gjerne med spesialisering i økonomisk styring og regnskap
 • Noen års relevant jobberfaring som regnskapsfører
 • Gode IT-kunnskaper og god innsikt i økonomi- og regnskapssystemer
 • Svært god i engelsk, muntlig og skriftlig; kanskje har du et studieopphold i et engelskspråklig land i bagasjen?

Minst like viktig er det at du:

 • har en solid forståelse for sammenhengen mellom økonomi og drift
 • liker å analysere tall for å forstå sammenhenger
 • er en pådriver som kan lede innføring av nye digitale økonomisystemer og -verktøy
 • er over gjennomsnittet strukturert, briljerer i Excel og liker å dykke ned i detaljer, uten at du mister helheten av syne
 • kan analysere og presentere tallgrunnlag og resultater på norsk og engelsk til mottakere på forskjellig nivå
 • har mot til å stille de kritiske spørsmåla
 • motiveres av kontinuerlig utvikling og forbedring
 • er en selvstarter og positiv lagspiller som bidrar til at vi når måla vi har satt oss

Vi kan tilby deg:

 • Mulighet til å påvirke teknologivalg, systemutvikling og samarbeidsmåter
 • Anledning til å være med på å forme OS ID i en fase der vi går inn i mange interessante utviklingsprosjekter
 • En jobb med mye ansvar, med et dyktig og støttende team i ryggen
 • Engasjerte kolleger som vil at du skal trives på en arbeidsplass der vi ser og oppmuntrer hverandre
 • Arbeidsplass på Os i Nord-Østerdalen
 • Lønn etter avtale

Søknadsfrist: Fredag 31. mai

Søknad og cv sendes til Marie Bakås: marie.bakaas@osid.no

Har du spørsmål om stillinga? Kontakt administrerende direktør Torgeir Svae: torgeir.svae@osid.no | tlf. 976 78 011

about marie