Om OS ID

OS ID er et ledende internasjonalt teknologiselskap innen husdyridentifikasjon, og nå satser vi på nye, intelligente produktløsninger for monitoring av husdyr.

Monitoring og intelligent husdyrhold

Monitoringløsningene våre henter inn handlingsbare data om dyrets helse, velferd og produktivitet, via en sensor på dyrets hals eller øre. Dataene gir husdyreieren oversikt og innsikt, og han kan i sanntid overvåke driftskritiske faktorer. Med smart beslutningsstøtte oppnår bonden dyrevennlig, effektiv og bærekraftig produksjon. Det kaller vi intelligent husdyrhold!

Sentrale ansvarsområder:

 • Drive teknisk salg av OS IDs løsninger innen intelligent husdyrhold i Norden
 • Være OS IDs ekspert og drivkraft på forretningsområdet
 • Etablere sterke og varige kundeforhold
 • Effektivt kommunisere kundeverdien i OS IDs løsninger
 • Yte service og support før, under og etter salg
 • Bygge nettverk med sentrale aktører i bransjen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Bachelorgrad eller høyere i husdyrvitenskap eller relatert fagområde, eller tilsvarende relevant jobberfaring
 • Erfaring fra husdyrbransjen
 • Salgserfaring

Like viktig er det at du:

 • Har utpreget sans for salg og relasjonsbygging
 • Forstår kundens behov og hjelper kunden fram til gode løsninger
 • Yter kunder og samarbeidspartnere ypperlig service
 • Motiveres av kontinuerlig utvikling
 • Er en selvstarter og positiv lagspiller som bidrar til at vi når måla våre

Vi kan tilby:

 • En interessant jobb i et spennende og innovativt miljø
 • Utviklingsmuligheter i en ledende internasjonal virksomhet
 • En enestående mulighet til å være med på å forme et nytt vekstområde for OS ID i Norden
 • Reisevirksomhet og lærerike møter med kunder, samarbeidspartnere og fagmiljøer
 • Betingelser etter avtale
 • Arbeidssted etter avtale

Søknadsfrist: 7. januar

Send søknad og CV til sjef for HR og kommunikasjon, Marie Bakås (tlf. 901 34 259) senest 7. januar 2019.

Har du spørsmål om stillinga?

Kontakt produkt- og teknologisjef, Bjørn Ligård (tlf. 918 50 488).

about marie