I landsbyer i den sør-østlige delen av Uganda får grupper av kvinner all nødvendig opplæring og tilgang på det utstyret som trengs for å bli sjølstendig grisebonde, med støtte fra den norske organisasjonen Z-Uganda – og med øremerker fra OS ID.

Langt mer enn en gris
I en del av verden hvor mange kvinner undertrykkes, ikke minst i mangel på egne penger, kan den økonomiske friheten griseholdet medfører, være en vei ut av avhengigheten av menn, både for kvinnene og barna deres.

For fellesskapet – og for den enkelte

Kort fortalt får kvinnene i prosjektet utdelt én gris hver i form av mikrolån. Kvinnene forplikter seg til å gi to griser fra hvert kull tilbake til organisasjonen i de to første årene, for å dekke prosjektdeltakelsen. Ytterligere én gris må selges, og inntekten fra denne går til felleskassen for kjøp av fôr og annet utstyr til griseholdet. Resten av grisene kan kvinnene fôre opp til eget bruk, eller selge for å skaffe inntekter.

Langt mer enn en gris
Tanken er at prosjektet på sikt vil føre til en bærekraftig drift, slik at prosjektgruppene etter to år vil kunne drives av kvinnene sjøl.

Tror på at kunnskap gir styrke

Initiativtakerne bak Z-Uganda, som ble stiftet i 2014, er sosionomene Karina Rugland og Maren Wenberg fra henholdsvis Tananger og Stavanger. Med seg på laget har de blant andre Isaac Kubeketerya, som har veterinærfaglig bakgrunn og er daglig leder av organisasjonen i Uganda.

Langt mer enn en gris
Maren Wenberg (t.v.) og Karina Rugland reiste første gang til Uganda i 2011. Etter å ha arbeidet på blant annet barnehjem, kvinneklinikker, skoler og sykehus bestemte de seg for å bringe engasjementet for kvinner, barn og samfunnsutvikling videre ved å etablere Z-Uganda.
Langt mer enn en gris
Isaac Kubeketerya har bachelor i husdyrproduksjon og lærer kvinnene i prosjektet god griserøkt. Han er også daglig leder lokalt for Z-Uganda.

44 kvinner er involvert i prosjektet så langt, og i høst kommer det til ytterligere 20 kvinner. Målet er mellom 80 og 100 deltakere til en hver tid.

Å tenke langsiktig

Z-Uganda organiserer sjølhjelpsgrupper som hjelper kvinnene å arbeide sammen, slik at både hver enkelt kvinne og fellesskapet styrkes – kunnskapsmessig, økonomisk og sosialt. Dette kan på sikt være en vei ut av fattigdommen for familiene og for lokalsamfunnet.

Langt mer enn en gris
De første grisene ble utlevert i september 2015. Nå er de behørig merka med Combi 2000® Pig fra OS ID.

Kvinnene står fritt til å velge hva de ønsker å gjøre med de grisene som ikke må leveres tilbake til prosjektet, men i sjølhjelpsgruppene legges det stor vekt på det å tenke langsiktig på drifta.

I et samfunn der mange er vant til å leve fra hånd til munn, kan akkurat det være en utfordring, påpeker Rugland og Wenberg:

–  Å planlegge framtida er noe kvinnene ikke er så vant til. For eksempel jobber vi med å få dem til å forstå at gevinsten blir langt større om man fôrer opp grisen enn om man slakter den med en gang. Dette er også en grunn til at prosjektdeltakelsen strekker seg over to år; det trengs bevisstgjøring og til dels endring av tankesettet.

Langt mer enn en gris
Med øremerker er grisene bedre beskytta mot tyveri i landsbyen.

En vei ut av fattigdommen

Om de økonomiske resultatene av prosjektet ikke er særlig tydelige ennå, er ringvirkningene merkbare, understreker Rugland og Wenberg:

–  Allerede nå ser vi endringer i måten å tenke på; hovedsakelig når det gjelder framtidsplaner og familieplanlegging. At barna i landsbyen sikres grunnskole, gjør at høyere utdanning ikke lenger er uoppnåelig for dem. Og ikke minst ser vi at kvinner som er forlatt av ektemennene sine, ikke lenger tenker at de må gifte seg på ny med første, men kanskje ikke beste, alternativ. Nå kan de stå på egne bein.

Langt mer enn en gris
Sjølhjelpsgruppene vil hjelpe kvinnene til å arbeide sammen, og dermed styrke deltakerne både sosialt og økonomisk. Dette gir bedre framtidsutsikter også for barna deres.

Øremerkene gir verdi

Behovet for øremerking ble fort synlig etter hvert som grisungene i prosjektet er blitt mange. Ved å bidra med øremerker og tenger er vi i OS ID så heldige å kunne være med på å gjøre griseholdet litt enklere for kvinnene i Z-Ugandas prosjekt.

Nå i april ble de første grisene merket, forteller Karina Rugland:

–  Vi har kommet i gang med øremerkene, og det var stor stas for samtlige i landsbyen! Kvinnene har deltatt ivrig, og Isaac har nøye forklart kvinnene gjennom hele prosessen. Dette gjør arbeidet vårt så utrolig mye mer oversiktlig og enklere både når det gjelder stamtavle, avl og ikke minst tyveri i landsbyen.

Langt mer enn en gris

Vi merker levende verdier er OS IDs slagord, og sjelden har slagordet vårt gitt mer mening enn i akkurat denne sammenhengen. Grisene som merkes i dette prosjektet er på mange måter ei framtidsforsikring for både kvinnene, familiene deres og landsbyene.

Vi er svært glade for å kunne bidra til livsnødvendig matproduksjon i Z-Ugandas prosjekt. For oss betyr det mye å få være med på å støtte arbeidet for sjølstendighet, vekst og trygghet for ugandiske kvinner og familiene deres.

Langt mer enn en gris
Camborough-grisen, som benyttes i prosjektet, har opprinnelse i Sør-Afrika. Den produserer store kull, i gjennomsnitt 15 grisunger, og har lett for å tilpasse seg karrige omgivelser og utradisjonell fôring.

 

 

 

 

 

about marie