Som ny eier av husdyr er det mangt og mye du må sette deg inn i. Også øremerkinga har sine regler (heldigvis!), og det er Mattilsynet som er øverste myndighet for merking og registrering av produksjonsdyr i Norge.

For å gjøre enklere for deg å komme fort og riktig i gang med øremerkinga, har vi i samarbeid med Mattilsynet laga en guide som steg for steg forteller deg hva du bør gjøre.

Kom i gang med øremerking

Krav til øremerking

Mattilsynet stiller, via merkeforskriften, krav til øremerking av produksjonsdyr. Alle slike offisielle øremerker skal registreres i Merkeregisteret. OS ID gjør denne registreringa for deg når du bestiller øremerker.

For at vi skal kunne gjøre dette, må du ha et aktivt produsentnummer, og du må ha registrert dyrehold. Slik går du fram for å få ordna det:

1) Produsentnummer

Har du produksjonsdyr, må du ha et produsentnummer. Ta kontakt med landbruksavdelinga i kommunen din for å ordne det. Produsentnummeret skal ha 10 siffer. Dette nummeret følger deg som driver, og kan ikke overtas av andre.

2) Dyrehold

Når du har skaffet deg produsentnummer, må du registrere dyrehold i MATS (Mattilsynets systemer). Eier du flere typer produksjonsdyr, må du registrere ett dyrehold for hver dyreart. Registrering ordner du sjøl på nett, via Mattilsynets skjematjenester.

Kom i gang med øremerking

3) Bestill øremerker

Allerede dagen etter at dyrehold er registrert, kan du bestille øremerker fra OS ID, på nett eller på telefon. (I produsentregisteret får du passord for å bestille øremerker fra oss på nett.) Vi har leveringsavtaler med Tine, Q-Meieriene, Nortura og private slakterier. Sammen har vi etablert effektive og sikre rutiner for bestilling og levering av offisielle øremerker, og dette gir deg som produsent fordeler i form av gunstige priser. Kontakt din organisasjon for å få vite mer om bestillingsrutiner og betingelser. Du kan også lese mer om dette på nettsida vår.

Er det mer du lurer på?

Vi har laga tre guider som går mer grundig inn på reglene for merking av småfe, storfe og svin. Og er det fortsatt noe du lurer på, må du mer enn gjerne sende oss en e-post eller ringe oss (tlf. 62 49 77 00).

Lykke til med øremerkinga!

Kom i gang med øremerking

 

about marie