Siden 1936 har OS ID bidratt til trygg, effektiv og dyrevennlig husdyrmerking. Vi utvikler selv KVIKK klaver, KVIKK slips, OS-bjøller og FOKUS merkeplater, med bakgrunn i 80 års erfaring og godt samarbeid med norske bønder.

Klar til beitesesongen

Lett å se, lett å høre

Med beitemerking fra OS ID både sees og høres dyra dine godt på lang avstand.

Klar til beitesesongen
KVIKK klave

KVIKK-klaven, som finnes i tre forskjellige størrelser, gjør det enkelt å kjenne igjen både storfe og småfe i utmark og egner seg derfor svært godt til beitebruk.

Klar til beitesesongen
Visste du forresten at småfeklaven vår nå er bedre tilpassa villsau og andre mindre saueraser? Omkretsen på klaven kan nå reguleres mellom 36 og 52 cm, noe som gjør den godt egnet for alle typer sau.

KVIKK slips kan tres inn på klaven, og slipset sees godt sjøl om ulla er lang. Slips passer derfor godt til fargemerking i beitelag og innad i besetninga.

Klar til beitesesongen
KVIKK slips, FOKUS merkeplate og OS-bjølle

FOKUS merkeplate gjør det lett å identifisere dyr under gjeting, skille ved sanking og merke dyr i prosjekter.

Klar til beitesesongen
På klaver, slips og merkeplater kan du få laserpreget navn, adresse, telefonnummer eller lignende, med store, lettleste tegn. Slik blir det enda lettere å skille dyra fra hverandre når de er på beite.

OS-bjøllene leveres i sju størrelser og har en kort, grov klang som høres langt, sjøl i tett skog og kupert terreng.

Klar til beitesesongen
OS-bjøller

Doseringssprøyter

Vi har både hel- og halvautomatiske og manuelle doseringssprøyter som er effektive når kurer, medisiner og tilskudd skal gis før dyra slippes ut på beite.

Klar til beitesesongen

Etter bruk er det viktig å rengjøre doseringssprøyta godt. Da unngår du at det oppstår feil, og sprøyta di varer lenger.

Disse filmene viser deg hvordan du skal rengjøre og vedlikeholde doseringssprøytene fra Phillips.

Vi vil svært gjerne høre fra deg!

Klar til beitesesongen
Ole Michal, Heidi, Aslaug, Tove og Hege på kundesenteret vårt vil gjerne høre om dine erfaringer med beitemerking.

Om du i sommer erfarer et eller annet ved beitemerking du synes vi burde vite om, vil vi svært gjerne høre fra deg.

Hver gang vi har kontakt med deg, gir du oss muligheten til å bli enda litt bedre.

Slik bestiller du beitemerking

Klaver, slips, merkeplater, OS-bjøller og doseringssprøyter bestiller du enkelt på www.osid.no. Du kan også ringe oss og bestille på telefon 62 49 77 00.

 

about marie