I disse dager veies det for fullt rundt omkring i de tusen fjøs. Med mange gjøremål og knapt om tid, gjelder det å få gjort vektregistreringa raskt, uten feil og så lettvint som mulig.

Slik gjør du det

Leseren HHR 3000 Pro er programmert til å kommunisere med Sauekontrollen. Slik blir det enda lettere for deg å bruke opplysningene du registrerer med leseren til rapportering.

I denne filmen viser vi hvordan du registrerer veiedata med leseren HHR 3000 Pro, og hvordan du bruker programmet HHR Animalia til å overføre dataene mellom leseren og Sauekontrollen.

Du sparer tid og det blir færre feil

HHR 3000 Pro er konstruert for å tåle krevende forhold i fjøset, og den fungerer godt sjøl om øremerkene er skitne. Med denne leseren får du utnyttet mange av mulighetene som ligger i elektronisk øremerking.

Bruk av leser sikrer kvaliteten på data og er svært tidsbesparende sammenlignet med manuell avlesing og registrering av dyrenummer. Du slipper møysommelig notering for hånd, og risikoen for feil blir mindre.

På denne måten oppnår du rasjonell, effektiv og sikker registrering og håndtering av dyra.

veiing
HHR 3000 Pro er hendig å bruke ved veiing.

Du kan overføre mange typer data fra leseren til Sauekontrollen

På www.osid.no, under «Veiledninger», finner du flere filmer som viser deg hvordan du kan bruke HHR 3000 Pro til å registrere data også om paring, fostertelling og lamming, og hvordan du overfører disse dataene til Sauekontrollen.

Samme sted finner du også filmer som viser deg hvordan du installerer leseren og laster ned programmet HHR Animalia, som brukes for å overføre data mellom leseren og Sauekontrollen.

Og er det mer du lurer på, så er det bare å ringe oss!

Lykke til videre i lamminga!

about marie