Et livskraftig nærområde – et område der folk har lyst til å bo og arbeide – er en forutsetning for utvikling og vekst i OS ID. Vi er avhengige av at flinke folk vil jobbe hos oss, og disse personene henter vi stort sett i lokalsamfunnet vårt. Så jo flere som ønsker å bo her, jo mer sannsynlig er det at det finnes aktuelle OS ID-medarbeidere blant dem. Så enkelt er det. Derfor er det en selvfølge for oss å bidra til at Os kommune er et godt sted å leve for så mange som mulig.

Vi vet samtidig at bolyst handler om så mye mer enn en jobb å gå til. Bolyst handler også om tilhørighet, samhold og muligheten til å utfolde seg som menneske. Derfor har vi i OS ID valgt å gå særlig inn med støtte til idrett og kultur i Os kommune, og da spesielt til aktiviteter for barn og unge. På denne måten ønsker vi å gi vårt bidrag til bolyst i nærområdet vårt.

Lokal støttespiller
Ivrige jentespillere fra Os/Nansen fotballgruppe

Idrettslaget skaper aktivitet og trivsel

Som i så mange kommuner, er idrettslaget «limet» i lokalsamfunnet også her på Os. I idrettslagets inkluderende regi møtes barn, unge og voksne, og her er det rom for både bredde og topp. Os IL gjør en enestående jobb for folkehelsa, og skaper samtidig sosiale møteplasser, noe som i sin tur bidrar til tilhørighet. For å kunne nå fram til flest mulig, ble det dermed naturlig for OS ID å gå inn som idrettslagets generalsponsor, noe vi nå har vært i mange år.

Lokal støttespiller
Jørgen Solhaug Sæter og Eirik Horten for noen år tilbake – i dag gjør de gjør det skarpt nasjonalt innen idretten sin

Mye å lære av lokale idrettstalenter

I tillegg til å støtte bredden i idrettslaget, har vi også valgt å gå inn i et samarbeid med tre unge, lovende idrettstalenter fra kommunen vår. Disse er Magni Smedås (langrenn), Kenneth Henningsmo Fredheim (hopp) og Kristoffer Langøien Skjelvik (skiskyting). Bidraget vårt skal være med på løfte fram disse utøverne i den økonomisk utfordrende fasen hvor de står på spranget til det store gjennombruddet.

Lokal støttespiller
Kenneth Henningsmo Fredheim og Magni Smedås

Fra tid til annen er vi så heldige å ha med disse utøverne på opplegg for medarbeiderne i OS ID. Vi vet nemlig at vi har mye å lære av dem, ikke minst med tanke på å sette seg ambisiøse langsiktige mål og samtidig jobbe mot konkrete delmål. Utøverne og OS ID har også mye til felles når det gjelder blant annet vilje til kontinuerlig forbedring og vektlegging av prestasjonskultur.

Lokal støttespiller
Skiskytter Kristoffer Langøien Skjelvik snakker om det å sette seg mål foran en lydhør OS ID-forsamling.

Nora skytterlag – på tvers av generasjoner

Lokal støttespiller
David Heidtmann, Nora-skytter og fjerde generasjon i Horten/Wikan-familien.

Vi har gjennom mange år støtta Nora Skytterlag med et fast bidrag, og vi bidrar gjerne også litt ekstra når de gjennomfører store arrangement. Gründerne bak OS ID, familien Horten/Wikan, har lenge hatt sterke bånd til skyttersporten, og avtalen vår med skytterlaget er på mange måter et resultat av dette. Samtidig synes vi det er viktig å gi et klapp på skuldra til skyttersporten fordi den gir mennesker mulighet til å bli kjent og konkurrere på tvers av generasjoner og kjønn. På den måten blir skytterlaget en verdifull miljøskaper i bygda vår.

Bredden i det lokale kulturlivet

I tillegg til de faste avtalene våre, støtter vi andre arrangement og aktører etter forespørsel. Eksempler er Basecamp Os, Dalsbygda fotoklubb, Os Turforening, Hedmark bygdekvinnelag, Os-festivalen for barn og forskjellige konserter og kulturarrangement. For oss er det viktig å gi et bidrag til disse arrangementene og aktørene, fordi de alle, på sin utmerkede måte, bidrar til å gjøre Os til et rikere lokalsamfunn.

Lokal støttespiller
Jubileumskonsert i Oshallen 30. oktober 2015 i forbindelse med 100-årsjubileet for Johan Øians fødsel. Foto: Jon Høsøien, Arbeidets Rett.
Lokal støttespiller
Downhillsyktling i Hummelfjell med Basecamp Os. Foto: Basecamp Os

Vi støtter husdyrprodusentene

Lokal støttespiller
John Gerhard Håkull under NM i saueklipping og ullhåndtering, Sirdal 2014

Ikke overraskende banker hjertet vårt litt ekstra for Norges mange dyktige og hardarbeidende husdyrprodusenter. Derfor støtter vi også gjerne arrangement knytta til landbruksbransjen, for eksempel NM i saueklipping og NM i gjeterhund. Når det arrangeres årsmøter, kåringssjå og lignende rundt omkring i landet, og det trengs gavepremier, er det fast takst at vi gir bort KVIKK-klaver med OS-bjølle. Dette er vår måte å sende en hilsen og en takk tilbake til alle dem som ikke bare er OS IDs kunder, men som produserer verdens viktigste vare, nemlig maten vi spiser – og som i høyeste grad bidrar til levende bygder og lokalsamfunn som gir bolyst.

about marie