Før det nye året er her, vil vi informere om «ståa» når det gjelder fylkes- og kommunesammenslåinger og konsekvensene dette har fått – og kommer til å få – for tildeling av produsentnummer og merking av husdyr.

Konsekvenser for flere fylker

Som kjent fikk Trøndelag nytt fylkesnummer etter fylkessammenslåinga 1. januar 2018, og husdyreiere fikk nytt produsentnummer. Det viste seg imidlertid at det ikke er mulig å levere RFID-merker (elektroniske øremerker) med de nye produsentnumrene, på grunn av tekniske begrensninger i forhold til ISO-standarden. Dette førte til at storfeeiere i Trøndelag ikke lenger kunne kjøpe RFID-merker til dyra sine

Regionreformen vil de neste åra føre med seg flere endringer i fylkes- og kommunestrukturene, og da vil samme problem oppstå i flere fylker.

(Saken fortsetter under bildet.)

Foto: Storfe med Combi 3000

Svært viktig sak for bransjen

Aktørene i hele den norske verdikjeden for husdyrproduksjon er enige om at det er svært viktig at ressursene nå brukes på å få på plass en god og varig ordning, slik at vi unngår midlertidige og uhensiktsmessige tilpassinger. Dersom det ikke kommer på plass en løsning innen rimelig tid, vil næringas innfasing av RFID for storfe stå i fare for å bryte sammen. Det vil være svært uheldig, både for næringsaktørene og for Mattilsynet.

Mattilsynet med forslag til løsning i 2019

Siste nytt er at Mattilsynet nå har fått i oppdrag å utarbeide forslag til løsning på problemet i løpet av 2019, slik at en permanent ordning er på plass fra 1. januar 2020. Det er allerede i gang en prosess mellom Mattilsynet og landbruket om hvordan endringen skal gjennomføres.

Trønderske storfebønder må fortsatt bruke plastmerker

Fram til ny ordning trer i kraft, skal trønderske storfeprodusenter fortsatt bruke plastmerker i begge ørene på dyret. Dette gjelder også merking av geit og andre dyreslag der produsentnummeret brukes på øremerkene.

NB: Er du trøndersk storfeprodusent og avhengig av RFID-merker til nyfødte kalver på grunn av fôringsautomat, kontakt OS ID.

about marie