Det gode samarbeidet som er etablert mellom norske husdyrprodusenter, meierier, slakterier, myndigheter og OS ID som øremerkeprodusent, er enestående i verdensmålestokk. Det vet vi etter mange års erfaring også fra det internasjonale markedet.

I Norge drar alle aktørene i verdikjeden i samme retning, og det har blant annet ført til at vi er blant de ledende landa i verden innen sikker og effektiv merking av både småfe og storfe. Derfor er vi også langt framme når det gjelder sporing og dokumentasjon fra fødsel til slakt og helt fram til matbordet i de tusen hjem.

5 tips til lamminga

Godt samarbeid = rabatt på øremerker

Sammen har OS ID, slakteriene og meieriene også klart å etablere effektive og sikre rutiner for bestilling og levering av offisielle øremerker. Dette har resultert i leveringsavtaler som gir produsentene fordeler, blant annet i form av rabatt fra OS ID på øremerker.

Sauemerketilbudet_2017

Sauemerketilbud fra slakteriet ditt og OS ID

Sauemerketilbudet, som nå er sendt ut til Nortura-medlemmer og produsenter tilknyttet KLF-slakteriene, er et felles tilbud fra slakteriet ditt og OS ID. Når du benytter deg av tilbudet, får du rabatt både på offisielle merker til lam, tenger, nåler og merkepenner.

Husk å påføre forventa start på lamming når du bestiller. Produksjon og utsending av øremerker styres i stor grad etter disse opplysningene.

Sauemerketilbudet_2017

Slik får du rabatt

For å få rabatt fra OS ID, bestiller du merker på www.osid.no, eller fyller ut skjemaet du har fått i posten og sender det tilbake til oss. Har du fått tilbudet på e-post, må du bestille på nett. Og uansett om du bestiller på nett eller på papirskjemaet, må du bestille innen frist for å få rabatt.

Samme rabatt på etterbestilling

Skulle det vise seg utover vinteren og våren at du trenger flere lammemerker enn du har bestilt, er det greit å vite at du til og med 30. juni får samme rabatt på etterbestilling av merker som på hovedbestillinga di.

Øremerking av lam - slik gjør du det

Slakterienes bidrag

For slakteriene gir bruk av elektroniske øremerker en mer rasjonell registrering og håndtering av dyra. Datafangsten gjøres effektivt, kvaliteten på dataene sikres og sporing av kjøtt blir enklene. Samtidig blir det også enklere å samle og sende riktig informasjon til avregning. Alle slakteriene som OS ID har avtale med, gir derfor støtte eller pristillegg for dyr som leveres til slakt med elektronisk øremerke.

Sauemerketilbudet_2017
Sauen registreres inn på slaktelinja via det elektroniske øremerket. Foto: Nortura

Med bidrag fra slakteriet og rabatt fra OS ID får du som produsent dermed en svært gunstig pris på øremerkene du bestiller gjennom sauemerketilbudet.

Norturas krav om merking før levering til slakt, og pristillegget de gir for elektronisk merking, kan du lese mer om på OS IDs nettsider, på Norturas medlemssider og i tilbudet du har fått.

Sauemerketilbudet_2017
Øremerket leses av også ved klipping, for å sikre riktig oppgjør for ulla. Foto: Nortura

KLF-slakterienes krav om merking før levering til slakt, og deres støtte til elektroniske merker, kan du lese mer om på OS IDs nettsider og i tilbudet du har fått.

Slik bestiller du øremerker for sau på www.osid.no

Storparten av landets sauebønder fortrekker å bestille øremerkene sine på www.osid.no. Men ettersom dette er noe de fleste av dere gjør bare et par ganger i året, kan det kanskje være greit med en liten påminner om hvordan det gjøres?

Når du har bestilt, kan du spore merkene dine – fra bestilling og produksjon til levering hjem til deg.

Gunstige avtalepriser også for deg med storfe og gris

Også mjølkeprodusenter og produsenter av kjøttfe og gris nyter godt av OS IDs leveringsavtaler med slakteriene og meieriene. Mer om dette kan du lese på nettsidene til OS ID.

Teknologiske muligheter med elektroniske storfemerker

Sauemerketilbudet_2017_2Foto toppbilde: Guro Hansen

about marie