Storfenæringa innfører krav om at alle storfe født etter 1. januar 2017 skal merkes elektronisk; det vil si ha RFID-brikke innstøpt i ett av øremerkene.

Denne filmen viser hvordan de nye øremerkene leveres, og hvordan du setter dem på.

Her har du en pdf-versjon av påsettingsanvisninga for Combi E30® Flagg.

Mer effektiv identifisering

Tiltaket innføres for å effektivisere arbeidet med identifisering, feil- og endringshåndtering i forbindelse med innmelding og slakting. Når hele storfepopulasjonen er elektronisk merket, vil dette gi reduserte slaktekostnader.

Nyttig for den enkelt produsent

For den enkelte produsent kommer tiltaket også til nytte ved bruk av mjølke-, fôrings- eller veieutstyr som bruker samme RFID-teknologi for identifisering av dyr.

elektronisk storfemerking

Elektroniske merker skal bestilles fra 1. januar 2016

Siden merker kan bestilles for inntil 12 måneders bruk, skal alle bestillinger av merker være med RFID fra 1. januar 2016. Dette innføres som krav i Nortura, KLF, Tine og Q-meieriene sine avtaler med OS ID fra samme dato. Den enkelte produsent begynner overgangen fortløpende gjennom 2016 etter hvert som nye merker bestilles og tas i bruk.

Det meste blir som før

elektronisk storfemerking
Det elektroniske øremerket Combi E30® Flagg

Kjøttbransjen subsidierer merkostnaden for merker med RFID-brikker levert av OS ID, dvs. betaler differansen mellom RFID-merke og tradisjonelt visuelt merke.

Den visuelle pregingen av merkene blir som tidligere. Rutiner for bestilling av merker, levering og fakturering er også uendret.

Merker med RFID-brikke tilbys som flaggøremerke (Combi E30® Flagg), det vil si tilnærmet helt likt dagens øremerke.

Ingen oppmerking

Dersom du har ubrukte øremerker liggende, som du har bestilt i løpet av det siste året, kan du bruke opp disse merkene. Du trenger heller ikke å merke opp igjen dyr som allerede er øremerket.

Plassering av øremerket

I det venstre øret settes Combi E30® Flagg hulldel kombinert med Combi 2000® Stor tappdel, i det høyre øret Combi 2000® Stor hulldel kombinert med Combi 2000® Stor tappdel.

Påsetting av øremerket

elektronisk storfemerking
Combi Junior

Første gang du mottar Combi E30® Flagg, får du også tilsendt tanga Combi Junior – helt gratis. Denne tanga skal du bruke for å sette på det elektroniske øremerket.

Bruk gjerne den tanga du allerede har til å sette på det visuelle merket.

Spør oss om elektronisk øremerking!

Har du spørsmål om bestilling, levering og bruk av elektroniske øremerker for storfe, må du mer enn gjerne kontakte oss!

about marie